referenser

Referensprojekt

HSMA - Högdalens sorteringsanläggning

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)  bygger en anläggning för automatisk sortering av avfall i Högdalen söder om Stockholm. Mire Konsult har varit med i projektet sedan 2019 och bidrar med senior kompetens inom projektledning, byggledning, samordnad provning, dokumentationssamordning samt kontraktsförvaltning.

Den nya anläggningen kommer att införa ett sorteringssystem av sopor med ny teknik som sorterar ut matavfallspåsar, plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet. Detta leder till att i princip allt kan sorteras ut och få ett nytt värde och bidra till Stockholms stads mål att bli världens mest hållbara stad.

Matavfallet som sorteras ut kommer sedan föras vidare för rötning där det utvinns biogas och biogödsel. Genom detta förväntas stadens koldioxidutsläpp minska med 32 700 ton CO2-ekvivalenter/år. Projektet, som är i miljardklassen, förväntas stå klart 2024.


Kapacitetsökning biogasanläggning

Scandinavian Biogas anläggning i Huddinge ska få en produktionskapacitetsökning från 80 GWh till 120 GWh och Mire Konsult bidrar med kompetens inom projektledning, rörkonstruktion, stålkonstruktion, beräkning och projektadministration i en rad olika delprojekt. Projekten handlar bland annat om att effektivisera avvattningsprocessen och avfallsmatningen. Anläggningen är Stockholms största biogasanläggning för matavfall som ska kunna ta emot upp emot 110 000 ton avfall och vid sidan om kapacitetsökningen kommer den på sikt även kunna leverera flytande biogas (LBG). 

Referenskunder

Nynas Raffinaderi i Nynäshamn är en uppskattad kund för Mire Konsult sedan 2012, där vi genomfört ett stort antal projekt inom projektledning, installationsledning, konstruktion, upphandlingar mm i förstudier, detaljstudier och genomförande. Projekten har bred spridning med allt från pumpinstallationer, rörinstallatörer, betong- och stålkonstruktioner för tex stödstrukturer till rena industrihusinstallationer med mark- och anläggningsarbeten.


Mire Konsult arbetar sedan 2019 i rollen som teknisk beställarstöd år Stockholm vatten genom Ramboll för en ny avfallssorteringsanläggning i Stockholm. Ett mycket intressant projekt som löper genom alla projektskeenden från planering till genomförande. 


Mire Konsult har under hösten 2020 fått ett uppdrag till Assemblin som installationssamordnare/platschef för två kyltornsanläggningsprojekt / installationer åt Astra Zeneca i Södertälje. 


Under 2018 och 2019 har Mire Konsult haft en projektledarroll i ett depå-uppgraderingsprojekt i Karlstad år OKQ8 genom Neste (NES), ett mycket spännande projekt och vi är mycket stolta över förtroendet och det fina samarbetet vi hade med OKQ8 och alla i projektet.


Mire Konsult har under 2018 och 2019 arbetat åt Norstel i Norrköping via Caverion med ett ugnsuppgraderingsprojekt. Vi har kunnat erbjuda projektledarresurser, men även en HSEQ konsult och konstruktionstjänster inom kyla och rör, både med egen och inhyrd personal för att lösa problem snabbt och effektivt. 


Mire Konsult har till AGA under våren 2020 bistått med engineering inom civil/structur för LNG terminalbyggnation i Nynäshamn. 

Mire Konsult har för AGA bidragit med projektledarresurser till ny kvävgasanläggning i Stenugnsund, samt varit inblandade i ett terminalprojekt i Danmark. 


Mire Konsult har under 2018 varit inblandade som projektledare i ett antal mindre uppdrag åt Telge Nät i Södertälje via Neste (NES).


Mire Konsult har fått förtroende på Scandinavian Biogas med projekteringsuppdrag som startade hösten 2021.