våra tjänster

Mire Konsult kan erbjuda tekniska konsulter för industriprojekt inom alla discipliner både med egen personal och samarbetspartners. 

På projektstödsnivå erbjuder vi projektledning, delprojektledning, projekteringsledning, tekniskt inköpsstöd, installationsledning, BAS P/U mm. 

Mire Konsult fortsätter att växa inom projekteringsområdet och vi kan idag erbjuda rörkonstruktion, stål och betongkonstruktion, beräkning med flertal av våra konsulter. Vi kan modellera i flera 3D-verktyg, såsom Tekla, AutoCAD, SP3D och utför beräkningar i flera olika programvaror. 

Mire Konsult har möjlighet att sätta ihop hela projektteam med samtliga kompetensområden, redan från förstudiefas till detaljprojektering, vilket vi även har aktuella referenser på. 

Vi har stor erfarenhet av komplexa industriprojekt såsom investeringsprojekt, ombyggnads- och uppgraderingsprojekt mot processindustri såsom olja, gas, biogas och läkemedel. Vi kan vara med redan från koncept- och idéstadiet för att få fram kostnadseffektiva lösningar på en helhetsnivå.